Följ Spritmuseum & Absolut Art Collection

Lomar Arkitekter erhåller arkitektuppdrag för nya Vin & Sprithistoriska Museet med the Absolut Art Collection

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 14:27 CET

Lomar Arkitekter erhåller arkitektuppdrag för nya Vin & Sprithistoriska Museet med the Absolut Art Collection

Stiftelsen Vin & Sprithistoriska Museets styrelse har beslutat att låta Lomar Arkitekter arbeta vidare med sitt förslag för ett nytt Vin & Sprithistoriskt museum med the Absolut Art Collection i de historiska Galärskjulen på Kungliga Djurgården.

Under januari har fyra arkitektkontor utvalda av Vin & Sprithistoriska Museet i ett parallellt uppdrag redovisat olika lösningar för ett nytt museum i Galärskjulen på Kungliga Djurgården. Byggnaderna består av två sammanbyggda långskepp från mitten av sjuttonhundratalet, efter ritningar av Carl Hårleman.

Lomar Arkitekters förslag innehåller kvaliteter där museets utställningsverksamhet kan möta den byggnadsminnesmärkta byggnaden på ett balanserat och spännande sätt genom en entresollösning i flera nivåer. Förslaget ger museet möjligheter att visa sina utställningar på nya intressanta sätt där besökaren också möter byggnadens spännande interiör både som helhet och i sina detaljer på olika nivåer.

– ”Museets ledord ”En gestaltning i framtid och dåtid under ett och samma tak med ett varsamt omhändertagande av den byggnad som museet placeras i” har uppfyllts på bästa sätt i detta alternativ”, säger Ingrid Leffler, museichef. ”Lomar Arkitekters förslag är mycket kreativt och skapar bästa förutsättningarna för oss att bygga vårt nya museum.”

– Pontus Lomar, VD för Lomar Arkitekter, beskriver deras förslag i det parallella uppdraget med att de behåller skalet som är från 1700-talet och bygger ett nytt museum som är frikopplat från byggnaderna. ”Vi har fokuserat på de tre huvuddelarna för permanent utställning, tillfällig utställning och the Absolut Art Collection. Samtidigt har vi sett flexibilitet i lokalanvändningen som en huvuduppgift, nu finns möjlighet att flytta runt innehållet”, fortsätter Pontus Lomar.

Vin & Sprithistoriska Museet får tillträde till lokalerna den 1 april 2011 varvid ombyggnaden kommer att starta under ledning av Arcona. Konstsamlingen The Absolut Art Collection och utställningar om Sveriges unika sprithistoria kommer att vara huvudteman när museet slår upp dörrarna för allmänheten årsskiftet 2011-2012.

Övriga arkitektkontor som deltog i det parallella uppdraget var Nyréns Arkitektkontor, BSK Arkitekter och Tengbom. 

Pressbild: http://www.vinosprithistoriska.se/?id=881&cid=2548

Kontakt Vin & Sprithistoriska Museet:
Ingrid Leffler, museichef, 08-51 91 86 56
Helen Ericsson Sandlund, pressansvarig, 08-51 91 86 52, www.vinosprithistoriska.se

Kontakt Lomar Arkitekter:
Pontus Lomar, arkitekt SAR MSA/VD, 08-441 77 72, www.lomar.se

Kontakt Arcona:
Karin Ståhl, affärschef, 08-601 21 12, www.arcona.se

Fakta:
Lomar Arkitekter AB startades 1994 av Pontus Lomar. Företaget har vuxit i takt med projektens storlek och idag är man 20 personer bestående av arkitekter, inredningsarkitekter, byggnadsingenjörer, modellbyggare och administrativ personal. Lomar Arkitekter deltar i utveckling av projekt i Sverige, USA, Italien och Frankrike. Man strävar bland annat efter att uppnå en hög miljöklassning inom certifierade miljöledningssystem.

Stiftelsen Vin & Sprithistoriska Museet är ett specialmuseum för vinets och brännvinets kulturhistoria i Sverige. Museet är det enda i sitt slag i landet och har under sina trettiofem år utvecklats till en institution med stora samlingar inom sitt ämnesområde. Från att ha ägts av Vin & Sprit AB ombildades museet 1992 till en fristående stiftelse.

The Absolut Art Collection
I samband med försäljningen av V&S Vin & Sprit AB till Pernod Ricard S.A. 2008 överfördes samlingen, The Absolut Art Collection, till Vin & Sprithistoriska Museet. Samlingen består av drygt 800 konstverk som tillkommit i samband med de marknadsföringskampanjer som bidragit till att göra varumärket ABSOLUT till ett av världens mest kända varumärken i sin bransch. 

Galärskjulen
Skjulen är från 1700-talet och byggdes till skärgårdsflottans galärer som förvarades uppdragna på land i speciella skjul efter venetiansk förebild. Totalt fanns 30 galärskjul utmed strandlinjen. Idag finns endast två kvar. Galärskjulen är belägna mellan Vasamuseet och Vasahallarna.

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.